מאמרים שונים

אש היצירה

יצירה זקוקה לאש

holy2

 אש היא לא רק מדורה ,היא אלמנט חשוב בחיינו בנוסף ללא
עשייה ויצירה אין התפתחות אור וחום באים ממקורות שונים:
חום השמש איפה הייתה האנושות ללא הבערה על פניה?.
אור וחום השמש הם הנותנים חיים עלי אדמות ,כמובן יחד עם מים ואוויר.
גילוי האש היה אחד המתנות החשובות בחיי האדם הקדמון והשימושיים השונים
שבאו בעקבותיה.
ניצול יעיל של היום בלי תלות באור השמש ושעות החשכה ,בישול המזון ,הגנה מפני
טורפים ואויבים.
תגלית נוספת החשמל ונורת החשמל ,הביא למהפכה התעשייתית והתפתחות
הטכנולוגיות המתקדמות בהמשך.
כל אלה הם במונחי אש אור ובערה חיצוניים,אך גם בנו קיימת האש.
האש בתוכנו היא במשורים של פיזיים ,מנטאליים ורציונאליים.
במשור הפיזי  :תהליכי נשימה ,עיכול ,שמירת טמפרטורה .
במשור מנטאלי : תכנון מחשבתי ,חשיבה יוצרת ,ביטוי מחשבתי.
המשור הרציונאלי : רגשות חמים ותגובות מתפרצות.

תגובות וביטויים :
התאהבות ,התלהבות,התלקחות ,שלהוב יצריים ,התפרצות.שמחה ,
פעולה ,חיבוק חם.מלחמה ,תקרית אש.
רגשות כגון: אהבה , תשוקה, כעס ושנאה.