מאמרים שונים

שרף הילה הורודה

השרף 

 images47.jpg - 2.37 Kb


רמת השרפים הינה רמה גבוה בהירארכיה המלאכית.
השרפים מעניקים צורה לכל שבע האיכויות השמימיות: יופי, חמלה, אומץ,
אושר, אהבה, נאמנות וטוהר ולכל זוויות האיכויות המלאכיות המתוארות לעיל.
השם "שרפים" הוא הרבים של המילה "שרף" המציין את אש האהבה
(או האהבה השורפת) של הבורא הראשוני.
בכתבים המסורתיים מקובל שרמת השרפים מייצגת את הקהילה הראשונה
של ההירארכיה העליונה של המלאכים. במילים אחרות, השרפים הם הביטוי
הגבוה ביותר של אהבה מקודשת... טהורים ועומדים בטוהר זה באמצעות
כוונות הבורא הראשוני.
הימצאותם בשכבת תדר כה גבוהה בממלכת המלאכים, בזמנים רחוקים משחר
ההיסטוריה היו השרפים רחוקים מהאנושות.
אולם, הקריאה לשרות שמימי ,הנדרשת לתמיכה בטרנספורמציה הגלובלית,
אנושית האיצה בשרפים להגיש את עזרתם בתקופה זו.
אודות חיבורים מלאכיים
חיבור מלאכי הוא חיבור אנרגטי אתרי קבוע בין אדם לבין ישות מלאכית מסוימת.
במונחים כלליים, חיבורים מלאכיים התקבלו בהשראת השרף "ההילה ורודה"
ומלאכי השרת, על מנת להעביר לתוך שדות האנרגיה האנושית רבות מהאיכויות
ומתבניות האנרגיה המגולמות ע"י המלאכים!
החיבור המלאכי עם השרף "ההילה ורודה" מתמקד בהדלקת ה"להבה" הטהורה
ביותר של אהבה מלאכית ללא תנאי במרחב הלב שלך.
הוא מהווה את היכרותך הראשונית לאנרגיות המלאכיות כהכנה לתכונות
המיוחדות והממוקדות יותר המגולמות ע"י כל אחד ממלאכי השרת,
על מנת לתמוך בך בשרותך באור, בזמנים אילו של שינוי ואתגר.
קיבלנו דימוי לתהליך ה"שרינג" (חלוקה)...דמיין שאתה מעניק של חיבורים
מלאכיים ושאתה מחזיק נר דלוק בידיך.