קרן ההגשמה™

 Image
מאסטר סנט גו'רמן מתיצב בזמנים שינוי ואתגר כדי אנו נגיע להגשמה 

באמצעות קרן ההגשמה, יוצרים קשר מיוחד של חונכות עם המאסטר הנעלה לאומץ.
בעזרת תמיכתו, תוכל להאיץ את התקדמותך במסלולך הרוחני לקראת שרות
נעלה – ולהכנס בעוצמה ובאותנטיות לתפקידך העתידי בזמנים משתנים ומאתגרים אלו.
הרבה מאיתנו כבר נעים לתוך"תפקידינו העתידיים" כמורים, מרפאים, מתקשרים
וחוזים "המתיצבים  לשרות" בתקופה מיוחדת זו של טרנספורמציה האנושית ופלניטרית.
הכוונן קרן ההגשמה של הלייטריאן יתמוך בך בתהליך זה ויעורר את פיתוח
כשרונותיך ויכולותיך כהכנה לשרות נעלה בעתיד.

כפי שהוזכר קודם, המאסטר הנעלה מומחה בתחום שלהגשמה וזהו הדגש
עיקרי בעבודתו בהענקת תמיכה האנושית-גלובלית.
מתוך ניסיונו העצום, הוא מעמיד לרשותנו את קרן ההגשמה כתהליך אנרגטי בעל
שני חלקים
 [ 1]   בטרנספורמציה .
[ 2]    כתמיכה שוטפת כחונך ומדריך של המקבל
המסטר הנעלה לאומץ ימלא תפקיד של "המדריך והחונך האישי שלך"! תוכל
להתחבר לאנרגיות שלו באמצעות ידיעה טהורה .או אינטואיציה, דרך תקשור,
כתיבה אוטומטית או צורה אחרת של תקשורת.
בעזרת עידודו ותמיכתו, אתה עשוי לגלות שאתה פועל ביתר אומץ ואותנטיות,
ותמצא את עצמך על שביל מואץ בכיוון הגשמת שפע בכל תחומי חיותך.
באמצעות פעולה אמיצה ואותנטית, מתגברים על פחדים ויוצרים מרחב להגשמה.
יכולותיך ומשאלותיך.הרדומים כדי לאפשר לך להגיע באופן יעיל לרמתך
מורחבת של שרות... לתוך "תפקידך העתידי", מנקודת מבט רוחנית,
כוונון זה מתוכנן להעשיר את הגשמת  יתרונות החיבור לקרן ההגשמה של
לייטריאן מרגע הכוונוןהפעלה אנרגטית המתרחשת בזמן הכוונון לקרן ההגשמה  .