קרן ההפעלה™

Imageמאסטר סננדה מצטרף כדי לעזור בתהליך ההפעלה האנרגטי   

  
הוא כיוונון אתרי פשוט ויעיל בהשראתו של המאסטר הנעלה סננדה.
הקרן מתמקדת בהמרצה ופיתוח רמות תדר גבוהות יותר במבנה
.הצ'אקרות והגופים ההילתיים ,באמצעות תהליך אתרי של הפעלות אנרגטיות.
לאחר הכיוונון ובמשך תקופה ממושכת,התדר של כל רמה בשדה ההילתי
שלך יואץ ויובא למצב של תהודה טהורה יותר עם אנרגיות האני הגבוה שלך.
עבודת הפעלה זו מתרחשת עמוק בתוך המישורים הפנימיים האתריים
שלך ,לא קיימים תקופות זמן מוגדרות או הגבלות זמן לעיצוב המחודש,
יוצא הדופן של "נוף התדרים הפנימיים שלך" שמתחיל בעקבות עבודה זו. 
כחלק מתהליך קרן ההפעלה, נוצר קשר מיוחד בינך לבין המאסטר הנעלה
סננדה כאשר הוא מתיצב לסייע לך באופנים ישירים ואישיים בניהול עבודת
הפעלה מוגברת זו!
תהליך העיצוב מחדש של המבנה הבסיסי של שדות האנרגיה האתריים שלך
יונחה ע"י ידיו האוהבות והעדינות של סננדה, בתפקידו כחונך להפעלה
אתרית של כל רמות היותך...
הכל בשיתוף פעולה מושלם עם האני הגבוה שלך. 

הכיונון לקרן ההפעלה תוכנן להמריץ באופן עדין ויעיל את תהליך ההפעלה הרוחנית שלך