מלאכי הקארמה

עבודה עם מלאכי הקרמה מאפשרת לנו לרפא את העבר ולהשפיע על ההוה
newberige1.img
 

הקארמה של זמנים אלה מתבטאת במאמציהם של יחידים להתגבר על סבל ומעשים שליליים,בגלגולים קודמים ובחייהם אלה.

סבל שהאדם חווה ,שנגרם לו או שגרם הוא לאחרים ,נשאר במערכת האנרגיה שלו,כל עוד לא בא על פתרונו והשתחרר.

כל כאב במערכת האנרגטית של האדם או של בעל חיים ,היא חלק מכאבה של קבוצה או עם.

ריפוי הכאב המתמשך מונע מהאדם להתנסות בו שוב והחיים על פני כדור הארץ משתחררים ממנו באופן קולקטיבי.

השחרור מתרחש בעקבות ההכרה בקיומו של הכאב וההבנה שאין צורך להמשיך ולסבול.

אלה המגדירים את הקארמה כ"עין תחת עין ,שן תחת שן" טועים ,הקארמה אינה פשוטה כל כך.

אין פירושה שאם אדם ביצע פשע בגלגול אחד,אותו פשע יבוצע כלפיו בגלגול הבא.

אמנם פעילות שלילית פוגעת באנרגיה של האדם וקורה שאדם הפוגע באחר ,נדרש להתנסות במצב
 דומה כדי ללמוד מכך.

הקארמה היא סבל שלא נרפא בגלגלו בו התרחש ,הפגיעה נשארת בהילה של האדם בגוף המנטאלי.

לא ניתן לרפא או לבטל קארמה ,אלא כאשר הנשמה בגוף פיזי "בשר ודם".

הפגיעה תתרחש שוב ושוב והופכת לדפוס קארמי ,עד שהאדם הופך מודע לה ולומד לשחררה.

כאשר הריפוי הזה מתרחש הסבל נפסק.

הקארמה אינה עונש ,זוהי פשוט אנרגיה של כאב ופגיעה שיש להרחיקה ,בהתנסות בכל, טמון הלקח, שהסבל חייב להיפסק!.

מטרת הקארמה ללמדנו לחוש חמלה כלפי אחרים ולהגיע לרמה התפתחותית שלא תאפשר פגיעה בעצמנו או באחרים.

הקארמה היא תהליך למידה והתפתחות של הנשמה ,חיונית  הבנויה בהתנסות של הנשמה בכל המצבים.

חיובי ושלילי מכל זווית אפשרית .

כשם שהאדם מתבגר ורוכש ניסיון במהלך חיו,כך גם הנשמה מתבגרת ולומדת שיעורים מגוונים בגלגוליה הרבים.

הקארמה היא המנגנון המחבר בין כל הגלגולים וקובע את תוכנית הלימוד של כל נשמה.

ישנם ארבע קטגוריות של קארמה הן פשוטות וברורות .

אלו הן:

מחולות.

יחסי אנוש .

מצבי חיים.

תכונות אישיות או הרגלים נפסדים.